Được tạo bởi Blogger.

Thông tin vé tham quan di tích ở Huế 2013

Thông báo giá vé tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế
di tích ở Huế 2013

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 13 tháng 3 năm 2012 về việc Quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm BTDT CĐ Huế) quản lý; Trung tâm BTDT CĐ Huế xin thông báo mức phí tham quan các điểm di tích áp dụng kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2013 như sau:
I. Giá vé tham quan các điểm di tích:
I. Giá vé tham quan các điểm di tích:
STTĐiểm tham quanKhách quốc tếKhách Việt Nam
Người lớnTrẻ em (Từ 7-12 tuổi)Người lớnTrẻ em   (Từ 7-12 tuổi)
1Hoàng Cung (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình)105.000 đ
75.000 đ
2Lăng Tự Đức80.000 đ20.000 đ55.000 đ10.000 đ
3Lăng Khải Định80.000 đ20.000 đ55.000 đ10.000 đ
4Lăng Minh Mạng80.000 đ20.000 đ55.000 đ10.000 đ
5Lăng Đồng Khánh40.000 đ
30.000 đ
6Lăng Thiệu Trị40.000 đ
30.000 đ
7Điện Hòn Chén40.000 đ
30.000 đ
8Cung An Định40.000 đ
30.000 đ

II. Giá vé tham quan theo tuyến:
STTTuyến tham quanKhách Quốc tếKhách Việt Nam
Người lớnTrẻ em (Từ 7-12 tuổi)Người lớnTrẻ em   (Từ 7-12 tuổi)
1Hoàng Cung (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình)105.000 đ
75.000 đ
2Đại Nội – Lăng Khải Định – Lăng Minh Mạng(Miễn phí tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình)180.000 đ45.000 đ125.000 đ20.000 đ
3Đại Nội – Tự Đức – Khải Định – Minh Mạng(Miễn phí tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình)

155.000 đ25.000 đ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Logo VNBAYS

Vnbays.com

Trao đổi links

Add your link here, contact my email: hao.lamhochieu@gmail.com thanks